Flat bags

[:vi]Túi phẳng hay còn gọi là túi không cắt quai, thường là dạng túi rời (phân biệt với túi không cắt quai dạng cuộn)

Mục đích sử dụng: trong ngành đóng gói thực phẩm, công việc từ thiện, ngành nông nghiệp…

Nguyên liệu: LDPE/LLDPE/HDPE
Chất phân hủy: 100% phân hủy, EPI/ D2W/ OXIUM degardable additive…
Desings: túi không cắt quai thông thường, túi không cắt quai có gấp hông, có gấp đáy, hoặc có cả gấp hông và gấp đáy[:en]Flat bags can be called no handle bags, flat loosed bags, plastic bags without handles.

Usages: for food Industry, charity and agricultal…

Material: LDPE/LLDPE/HDPE virgin clear
Additive: 100% biodegradable, EPI/ D2W/ OXIUM degardable additive…
Desings: normal flat bags without handles, flat bags with side gussets, flat bags with bottom gussets, flat bags with side and bottom gusset[:]

Products not found.

Recent News