HANOI PLASTIC BAG Chào Đón Đoàn ĐH Connecticut (Mỹ) Tới Thăm Quan

Ngày 10.3.2018, Công ty Túi Nhựa Hà Nội (HANOI PLASTIC BAG) rất vinh dự được trường Đại học University of Connecticut ở Mỹ chọn làm điểm đến cho Đoàn 40 người gồm: các giảng viên, giáo sư và sinh viên...