Triển lãm Công ty Nhựa Hà Nội 2015

Được tổ chức vào tháng 5/2015, CHINAPLAS is one hội trợ triển lãm quốc tế về vực nhựa and cao su. Đây been coi is triển lãm vực nhựa and cao su lớn nhất châu Á out and has tầm ảnh hưởng thứ thứ 2 trên...